Д-р Алдин Карагьозов спечели конкурса за директор на МБАЛ-Димитровград

Петък, 30 Юли 2021 | 17:30:07