По резултати от целогеномното секвениране на НЦЗПБ:

Всички у нас боледуват от делта варианта на COVID-19

Вторник, 14 Септември 2021 | 13:15:47