Най-големите болници по извършена дейност за 2021 г.

УМБАЛ „Св. Георги”, УМБАЛ „Св. Марина” и УМБАЛ „Софиямед” в топ 3 по дейност за изминалата година

Петък, 20 Май 2022 | 18:10:17