МБАЛ-Пазарджик търси да назначи оперативен счетоводител