burevestnik.bg - Мобилна версия


Д-р Дудевска: Не си представям и един работен ден в болницата без да практикувам професията си

Още през 2017 г. предприехме мерки за привличане на млади лекари, казва управителката на СБАЛББ - Троян

Д-р Дудевска: Не си представям и един работен ден в болницата без да практикувам професията си

Д-р Цветомила Дудевска е завършила медицина в МУ - Плeвен. Магистър е по публична администрация и по обществено здраве и здравен мениджмънт. Има защитена докторска степен по социална медицина и организация на здравеопазването.

Три мандата общински съветник в Общински съвет – Троян. Два мандата член на Комисията по здравеопазване и социална политика, три мандата председател на Комисията към Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на семейства с репродуктивни проблеми. Член на комисията към Общински фонд за подкрепа на кадри в отрасъл „Здравеопазване“.

Член на Българското дружество по белодробни болести и на Европейското респираторно общество (ЕRS). 

В продължение на 24 години ръководи СБАЛББ – Троян, а преди дни стана ясно, че печели конкурса за управител на болницата за нов тригодишен мандат. Днес разговаряме с д-р Дудевска за дейността на болницата и мерките, които се предприемат за нейното стабилно и устойчиво развитие, както и за ежедневието й на лекар, отдаден на пациентите, потърсили помощ в лечебното заведение.   

Д-р Дудевска, вече дълги години ръководите Белодробната болница в Троян и дори и през най-критичните месеци на COVID пандемията не допуснахте лечебното заведение да спре работа, да влоши качеството на услугите и да тръгне по пътя към фалита. Как го постигнахте?

Ръководя Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Троян вече 24 години и съм се срещала с много предизвикателства като лекар и мениджър. Тя има дълга история – основана е през далечната 1905 г. Управлението на първата открита в България и на Балканския полуостров специализирана белодробна болница винаги е било за мен голяма отговорност и мисия.  

Приемаме пациенти от цялата страна с остри, подостри и хронични белодробни заболявания и туберкулоза. Лечебното заведение разполага с 85 легла, от които 30 за лечение на туберкулоза, а 55 за лечение на остри и обострени хронични белодробни заболявания. Стационарно лечение провеждат около 2000 пациенти годишно, а амбулаторните прегледи са над 5000.

Разполагам с прекрасен екип лекари специалисти пулмолози, специалисти по вътрешни болести, клинична лаборатория, микробиология и образна диагностика. През последните години работим в изключително конкурентна среда, но се отличаваме с предлагането на единствените за региона медицински услуги „Диагностика, лечение, диспансеризация и профилактика на туберкулоза, „Диагностика на сънна апнея“, „Видеобронхоскопска диагностика на бял дроб“, „Микробиологична диагностика на туберкулоза и микози“.

Обявената през 2020 г. от СЗО безпрецедентна по характер и обхват пандемия от COVID изправи лечебното заведение пред много сериозни изпитания. Необходима беше цялостна реорганизация на диагностично-лечебната дейност на болницата, с произтичащите от това ангажименти за преструктуриране на материални, човешки и финансови ресурси на дружеството. Новата, непозната до момента заразна болест беше тест за способността на управлението на болницата за справяне с кризи с изключително влияние върху обществото.

В периода на пандемията 2020 – 2022 година, 50 легла бяха определени за лечение на пациенти с COVID. 1889 болни потърсиха нашата помощ за този период. Превърнахме се в търсена и авторитетна болница на територията на Ловешка област за лечение на пациенти с COVID. Това се дължи преди всичко на екипа ми от изключително отговорни и квалифицирани лекари, медицински сестри и лаборанти. С огромна човечност и професионално отношение, с непрекъснато обучение за всяка новост в диагностиката и лечението на COVID инфекцията те доказаха, че са медици с призвание. Нито един служител на болницата не “абдикира” по време на това изключително изпитание.

Болницата ни започна битката с тази болест с едно огромно предимство. Диагностиката и лечението на пациенти с туберкулоза на практика е работа със заразна болест, понякога с много тежко протичане, изискваща сериозни противоепидемични мерки и организация. В самото начало на пандемията преценихме всички рискове за пациентите, персонала, осигуреността с лекарства, консумативи, кислород. Ангажирахме вниманието на местната власт, дарители и медии. Дадох множество интервюта, свързани с превенция, разумно поведение и ваксинопрофилактика. Предоставихме облекчен достъп на всички нуждаещи се от лечение, осигурявайки денонощен прием. Извършихме оптимизиране на кислородните инсталации, закупихме с помощта на дарители и общински фонд кислородни концентратори. Не допуснах липса на медикаменти, консумативи или предпазно облекло. Работех по 16 часа дневно, включително и в уикендите. Изповядвам лидерския подход в управлението на всички нива, защото този бизнес модел на управление е способен да осигури оцеляване на организацията в условията на несигурност и бързи промени. Вярвам, че поведението на лидера, неговите идеи, страст, работоспособност и знания правят хората по-силни, инициативни и устойчиви.

Привлякохме доброволци, студенти медици, които истински помагаха и се учеха на медицина и човечност.

Контактувахме непрекъснато с нашите университетски преподаватели, с колеги от чужбина и страната и създадохме мрежа за консултации по трудните терапевтични случаи. Не мога да не изкажа благодарността си към доц. Явор Иванов, доц. Диана Петкова, д-р Чавдар Ботев, на мои приятели и състуденти, които сега работят като лекари в Германия, САЩ, Италия.   

Работихме успешно и координирано с МЗ, РЗИ, местната власт в лицето на кмета на Община Троян и Общинския съвет, с Областната управа на област Ловеч.

Леталитетът в болницата беше по-нисък от средния за страната през този тежък за всички период: 2020 г. – 1,1, 2021 г. – 1,6, 2022 г. – 0,75, а през 2023 г. – 0,66.

Не прекъснахме дейностите си по отношение на пациентите с други белодробни заболявания и туберкулоза. Павилионният тип сграден фонд за първи път беше наше предимство, тъй като имахме възможност да разделим пациентите със съответните заболявания и да им осигурим безопасност и специфични грижи.

През последните 4 години дружеството запази стабилното си финансово състояние, генерира счетоводна печалба и не допусна просрочени задължения. Основните възнаграждения на персонала достигнаха нивата на КТД в отрасъл „Здравеопазване” през м. май 2022 година. За постигнати резултати в лечебно-диагностичната дейност и качество на услугите служителите получават ДМС. Средната брутна работна заплата в болницата за 2023 г. е над отчетената средна заплата за страната.

Предлагаме на лекарите и специалистите по здравни грижи от по-отдалечените населени места заплащане на транспортните разходи, както и гъвкаво работно време. Организираме професионални събития и пътувания по празнични поводи за членовете на екипа ни.

Кадровата криза вече се усеща на много нива в здравната система, но при вас като че ли не е така. Имате дори специализиращ лекар, който прави първите си стъпки в пулмологията. Каква е политиката, който водите по отношение на запазването и мотивацията на кадрите?

Числеността на болничния персонал е 64 лица. От общо 14 лекари, 10 лекари са с придобита специалност, като петима от тях са с две специалности, и петима – с една.

Имаме и един лекар без специалност, както и трима колеги, които сега специализират „Пневмология и фтизиатрия”.

Също така трима от нашите лекари са с магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт, имаме и трима колеги с допълнителна квалификация по бронхология.

Средната възраст на лекарите е 53 години, което е неблагоприятен показател. Още през 2017 година са предприети мерки за привличане и осигуряване на млади лекари. Съвместно с Община Троян преди 7 години като общински съветник инициирах създаването на Фонд за подпомагане на кадри в сектор „Здравеопазване“ чрез отпускане на стипендии на студенти в различни професионални медицински направления за времето на обучението им. С подкрепата на фонда и в изпълнение на тристранен договор с нашата болница и община Троян, първият стипендиант млад лекар започна работа при нас през м. октомври 2023 г., а преди седмица спечели и конкурс за специализант по „Пневмология и фтизиатрия“.

През 2020 и 2022 г. бяха назначени двама млади лекари, които веднага започнаха специализация по „ Пневмология и фтизиатрия“. На единия от тях осигурихме общинско жилище, средства за транспортни разходи.

На младите ни колеги предоставяме възможности за допълнително обучение, като финансираме участия в национални и международни научни събития. Отнасяме се изключително отговорно и към практическата им подготовка. Всички лекари специалисти са ангажирани с подкрепата и обучението на младите лекари.

От общо 27 професионалисти по здравни грижи две медицински сестри са с магистърска степен „Управление на здравните грижи” и 2 са с бакалавърска степен „Управление на здравните грижи”. През 2022 година назначихме две млади медицински сестри, които се обучиха и успешно работят като “респираторни сестри“.

Средната възраст на професионалистите по здравни грижи е 54 години. Съотношението на брой лекари към брой медицински специалисти е 1:2,14, което се счита за оптимално.

Средната възраст на медицинския персонал е 54 години. В пенсионна възраст са 25%. Структурата на персонала показва устойчивост и в момента удовлетворява нуждите на лечебното заведение както по брой, така и по квалификация и компетенции, в съответствие с нивата на медицинските стандарти, но са необходими неотложни мерки срещу бъдещи неблагополучия, свързани със стремителното застаряване на екипа. Основната ми цел е да осигуря достойни възнаграждения на лекарите и специалистите по здравни грижи. Това обаче невинаги е достатъчна мотивация за труд. Опитвам се да създавам спокойна и сигурна среда за работа, за кариера и изява. Предоставям на колегите ми възможности за обучение, участие в научни форуми с проекти, статии за медицински и популярни издания, интервюта в различни медии по теми за промоция на здраве и профилактика. Финансираме и участия на специалистите по здравни грижи в конгреси и симпозиуми, обмяна на опит и обучения в университетски болници.

Често организирате и кампании за безплатни прегледи. Търсени ли са те от хората и какво постигате, като включвате и такъв тип дейности в профила на болницата? Задавам въпроса и в контекста на факта, че имате докторска степен по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

Една от основните нефинансови цели на дружеството, залегнала в бизнес програмата, е „Постигане на по-добро здраве на обслужваното население чрез промоция на белодробно здраве и профилактика на белодробни заболявания.“ Идеята е да използваме възможностите на екипа професионалисти и капацитета на болницата за ранна диагностика не само за лечебна дейност, а и за насърчаване на здравословен начин на живот, превенция и профилактика на болестите на белия дроб. Ежегодно изготвяме план за провеждане на дни и седмици на „Отворените врати“ за безплатни прегледи за риск от туберкулоза, за астма, ХОББ, респираторни инфекции. Публикуваме в електронните и принтмедиите статии за превенция на белодробни заболявания. Работили сме с граждански организации – Асоциацията на българите с бронхиална астма, с РЗИ – Ловеч, с БЧК, по проекти, финансирани от фармацевтични компании. С всяка изминала година интересът на гражданите става все по-голям, идват все повече млади хора.

Икономическата характеристика на Ловешка област е по-неблагоприятна от тази на страната. Броят на здравнонеосигурените е висок. По данни на Евростат Северозападният регион, в който попада и Ловешка област, е най-бедният регион от 276 региона в Европейския съюз, на база средни доходи на глава от населението. С безплатните прегледи даваме достъп на всички хора до специализираните ни медицински услуги, намаляваме разпространението на социално значими заболявания, възпитаваме в култура на грижа за личното здраве. Около 600 души годишно се възползват от инициативите за профилактика. С ранното откриване на заболявания намаляваме и разходите за лечение. Допълнителен ефект от нашите програми е запознаване на населението с възможностите на болницата – екипа, организацията, апаратурата. Създаваме усещане за специално отношение и внимание към хората и техните здравословни проблеми. Генерираме интерес и култивираме отговорност.

Работата по профилактични програми, програмата „Постковид“, предлагането на услуга „Кислороден бар“ също се развиват успоредно с лечебната работа по клинични пътеки. Как постигате синхрон между тях?

Създаването на „Постковид“ програмата през 2021 г. се наложи от обстоятелствата по време на пандемията. Станахме популярни с добрия си опит в лечението на COVID. Непрекъснато получавахме запитвания за консултации от пациенти от цялата страна. Необходимо беше да канализираме този поток, да изградим система на работа и подходящо обучение на лекарите, за да бъдем полезни на пациентите с постковид синдром или с „дълъг COVID“. До края на 2023 г. от програмата се възползваха 478 пациенти.

Административната работа вероятно отнема голяма част от времето Ви като ръководител, но имате и ангажимент като лекар пулмолог, който работи с пациенти. Разкажете за тази част от ежедневието си в болницата.

Не си представям и един работен ден в болницата без да практикувам професията си. Отделям поне два часа дневно за работа с пациентите. Вълнувам се от предизвикателствата в медицината, обичам да помагам. Преглеждам в приемния кабинет, консултирам в пневмо-фтизиатричния диспансерен кабинет, подкрепям младите колеги специализанти в отделенията, ежедневно обсъждаме трудните случаи. После се връщам към административната дейност – анализи, финанси, ефективност, апаратура, ремонти, обучения, срещи… често прекъсвани от позвъняванията на пациенти, които се нуждаят от мен. Така протичат моите работни дни.

Какви цели си поставяте в началото на новия Ви мандат като ръководител на болницата?

СБАЛББ – Троян приключи 2023 година успешно – финансово стабилна, с реализирана печалба, ръст на броя на пациентите, предпочели нашите медицински услуги, висока удовлетвореност, обновен екип с лекари-специализанти, ръст на възнагражденията, подобрения в болничната среда.

Пред мен стоят нови предизвикателства, свързани с реализирането на два големи проекта за доставка на модерно оборудване с европейско финансиране в рамките на стратегията "One health" (Единно здраве) и по програма "Региони в растеж". По тях ще работим в партньорство с МУ - Плевен. С финансиране от МЗ ще изградим изолиран сектор за лечение на пациенти с COVID-19 във Фтизиатричното отделение на болницата, ще разширим капацитета на съществуваща инсталация за медицински газ-кислород.

Маркетинговата програма на лечебното заведение е много сериозна. Квалификационната програма, увеличението на възнагражденията и плановете за привличане на млади специалисти ще ангажират вниманието ми през трите години на новия ми мандат. Финансовата стабилност на дружеството и икономическата му ефективност са мой перманентен ангажимент.

И не на последно място – през 2025 година ще отбележим подобаващо 120 години от откриването на болницата.

Какво бихте искали да пожелаете на Вашите колеги - управители на белодробни болници, които със сигурност се сблъскват със същите проблеми и трудности, пред които се изправят и Вие самата?

Пожелавам им да са здрави и се грижат за болниците, които управляват, като за свой дом – с внимание, добросъвестност, любов и знания.


СПОДЕЛИ:

Коментари по темата


   rSam

User Avatar гост 26.03.2024 16:06:13

КЗК е спонсора и тъпкача

User Avatar МI 5 11.03.2024 16:10:59

Работихме успешно и координирано с МЗ, РЗИ, местната власт в лицето на кмета на Община Троян и Общинския съвет, с Областната управа на област Ловеч.....Aми защо пропускаш Общинската болница в Троян?

User Avatar питам за една приятелка 07.03.2024 13:55:47

а с краси ковашки какви отношения имате, увивате ли се в руското знаме, докато ....

User Avatar СВОБОДНО МНЕНИЕ /нали уж сме демокрация/ 02.03.2024 23:40:54

"В продължение на 24 години ръководи СБАЛББ – Троян, а преди дни стана ясно, че печели конкурса за управител на болницата за нов тригодишен мандат." Тази симпатична мома явно здраво се е окопала и превзела местните икономически и политически бастуни за излъскване! Каквито и качества да имаш, без това не е възможно такова дълголетие - и не само в нашето съвремие! Няма съмнение, че и следващият тригодишен мандат ще е успешен, ако в Троян се задържат икономическата и особено политическата конюнктура.

User Avatar Гост 27.02.2024 15:46:29

Как какво? Вибратор

User Avatar ghost 27.02.2024 15:29:55

Цвети, кво дръжиш под масата?

User Avatar цвети 07.03.2024 13:53:13

един комунистически грездей

Още от Мнения и коментари