burevestnik.bg - Мобилна версия


Радка Грозданова: 2023 г. беше първата след повторното отваряне на болницата, в която МБАЛ - Девин работеше спокойно

Полагаме усилия да мотивираме млади местни кадри да работят при нас, като им поемаме разходите за придобиване на специалност, казва тя

Радка Грозданова: 2023 г. беше първата след повторното отваряне на болницата, в която МБАЛ - Девин работеше спокойно

Радка Грозданова е изпълнителен директор на МБАЛ - Девин. Днес разговаряме с нея за постигнатото от лечебното заведение през 2023 г., за факторите, довели до финансовото стабилизиране на лечебното заведение и кадровата политика, насочена към формирането и задържането на местни млади специалисти.  

Г-жо Грозданова, изпратихте една трудна, но успешна година. Кое според Вас е най-голямото постижение за 2023 г. на болницата, която ръководите?

Бих определила 2023 г. като много успешна от една страна, и от друга – като мост или преход от един изключително тежък период за нашата болница към ново, по-добро и перспективно бъдеще.

Това беше първата година след повторното отваряне на болницата в началото на 2014 г., през която лечебното заведение работеше спокойно и дишаше спокойно, без запорирани сметки и без кредитори, без законни искания на частни и държавни съдебни изпълнители

Това е годината, в която болницата усети спасението и възраждането си, което ни даде повод да тръгнем по-смело в посока на развитие и надграждане.

Лечебното заведение приключи 2023 г. с положителен финансов резултат и без задължения, както просрочени, така и текущи.

Освен във финансов аспект, през отминалата 2023 г. МБАЛ - Девин беляза развитие и в други направления.

В началото на 2023 г. болницата беше одобрена да извършва дейности по клинично обучение на студенти от професионална направление „Здравни грижи“ по специалността „Медицинска сестра“. Този факт е от изключително значение за нас. Моето мнение е, че всеки участник в системата на здравеопазване трябва да използва всички налични възможности за действия в посока решаване поне отчасти на острия проблем с дефицита на медицински кадри и най-вече липсата на медицински сестри – един проблем, който за нас като болница в отдалечен и труднодостъпен регион стои с още по голяма тежест и основателно буди тревога.

През 2023 г. се направи много и по отношение на капиталовата структура на нашето лечебно заведение. Със съдействието на Община Девин и дарители беше обновено изцяло Отделението по педиатрия. Болницата се сдоби и с нов компютърен томограф, както и друга съвременна медицинска апаратура за ултразвуковата диагностика. Така че всичко, което е постигнато или финализирано през отминалата година, е постижение за нас и всяко от тях е с голямо значение за болницата.

Увеличава ли се броят на клиничните пътеки, по които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК?

Броят на клиничните пътеки, по които работи МБАЛ - Девин съгласно сключения договор с НЗОК, не е увеличен. Също така обаче не е разгърната максимално дейността по всичките сключени клинични пътеки. Така че има какво още да се направи в посока използване в максимална степен на всички налични ресурси с цел да бъдем още по- полезни за населението от региона.

Болницата разполага със съвременна апаратура, имате и квалифицирани специалисти за работа с нея. Как беше организирана тяхната подготовка?

Да, така е. За радост успяхме в последните години, благодарение най-вече на средствата от европейските програми, да оборудваме болницата със съвременна медицинска апаратура, която, както знаем, е от съществено значение за качественото диагностициране и лечение на пациентите.

Последната ни придобивка през 2023 г. е новият компютърен томограф, тъй като такъв липсваше в нашата болница и се налагаше пациентите да бъдат транспортирани до Смолян или Пловдив за този вид изследвания.

По отношение на специалистите мога да кажа, че лекарите, работещи с тази апаратура, имат съответната подготовка, както и възможности за непрекъснато усъвършенстване. Хубавото е, че имаме постъпили трима млади лекари, на които възлагаме много надежди. Медицината, както и много други сфери, е бързо развиваща се и продължаващото обучение в системата на здравеопазването е от съществено значение. Ето защо ежегодно даваме възможност на всеки лекар според интересите си да участва в следдипломни обучения, като разходите за това обучение се поемат от лечебното заведение.

Каква политика ще следвате по отношение на осигуреността с кадри?

Острата кадрова криза в здравната система е един от най-големите проблеми в тази система. Тази криза е най-осезаема в периферията на страната и малките болници като нашата. За съжаление обаче, проблемът с дефицита на медицински кадри е с многогодишна давност и само се констатира и от управляващи, и от участници в системата. Сериозни стъпки за решаването му не се предприемат. Смятам, че причините за този проблем са ясни и те са основни – условия на труд и заплащане. Разбира се, голямо значение за задълбочаването на този дефицит допринесе и непрекъснатото увеличение на броя лечебни заведения в страната, в това число и болници.

И точно тук ми се иска да изразя несъгласието си с някои експерти и управляващи, които непрекъснато изразяват позициите си в публичното пространство по отношение свръхболничния капацитет. Когато те говорят за този „свръхболничен капацитет“, веднага насочват внимание към малките и, според тях, „неефективни“ болници. Така, според тях, те трябва да бъдат преструктурирани и то в медицински центрове.

Тези изразявани становища от хора, участващи в управлението на здравеопазната система, са крайно недалновидни. Най-лесно е да кажем, че там някъде има някои малки болници, които могат да бъдат закрити или преструктурирани административно. Но онези, които твърдят това, особено когато са пряко ангажирани в управлението, трябва преди това да си дадат сметка, че там някъде, в отдалечения и труднодостъпен регион, живее население, което има същите здравноосигурителни права, каквито има и този, който живее в центъра на големия град, и сме длъжни да му осигурим правото на достъпна и качествена болнична медицинска помощ. Така че усилията на всички трябва да се насочат към действия и решения, които да доведат до осигуряване на качествена медицинска помощ във всяко кътче на страната, а не да се мисли как да се отнеме и малкото, която съществува в момента.

Що се отнася до нашата политика по отношение осигуреност с кадри – както вече споменах, предприехме стъпки болницата да бъде акредитирана за практическо обучение на студенти от професионална направление „Здравни грижи“, както и следдипломно обучение на лекари за придобиване на специалност в две направления – „Клинична лаборатория“ и „Образна диагностика“.

Вярвам, че този факт ще позволи да привлечем млади кадри, които да имат възможност да провеждат практическото си обучение при нас, като им създадем добри условия. Освен това, през последните години полагаме усилия да мотивираме млади местни кадри да започнат работа при нас, като им поемаме разходите по придобиване на желаната от тях специалност.

Така вече имаме един изграден специалист и още един, който на същото основание в момента провежда обучение за втора специалност.

Кои са най-важните задачи пред лечебното заведение, над чието решаване ще работите с екипа си през новата година?

Най-важните задачи пред лечебното заведение са преди всичко и на първо място да продължим да осигуряваме финансова стабилност и сигурност, а така също и да продължим политиките за осигуряване и задържане на кадрите, като им осигурим добри условия и заплащане на техния труд.

По отношение на заплащането мога да кажа, че още в края на 2022 г. успяхме да увеличим възнагражденията на персонала до нивата, заложени в КТД в здравеопазването. Но за да задържим и привлечем нови медицински кадри, сме наясно, че заплащането на този високоспециализиран труд трябва да изпреварва темповете на инфлацията, което на този етап трудно може да бъде постигнато. За да се случи всичко това е необходимо да бъдат увеличени цените на клиничните пътеки.

Не е възможно да се поддържа финансова стабилност и сигурност при това недофинансиране на клиничните пътеки от една страна и от друга – при постоянно растящи цени на консумативи и услуги, които потребяват лечебните заведения, за да реализират медицинския продукт.

Надеждата ни е и в посока на това да бъде увеличен размерът на финансирането на лечебни заведения като нашето, което се намира в отдалечен и труднодостъпен регион. Искрено се надяваме управляващите да осъзнават значението на тези болници – и в икономически, и в социален, и в демографски аспект за регионите, в които се намират. Да не забравяме и ролята и значението на тези болници при извънредни ситуации, каквато беше връхлетялата ни COVID пандемия.

Така че предизвикателствата продължават, но както е казал Джошуа Марин, „Предизвикателствата правят живота интересен, а преодоляването им го прави осмислен“. С това искам да завърша и да пожелая на всички здрава, мирна и успешна 2024 година.


СПОДЕЛИ:

Коментари по темата


   hMQV

User Avatar Гост 18.01.2024 00:28:46

Каза ги жената — по КТД. ЗНАЕШ ли в колко други ЛЗ не могат да си го позволят, защото директорите им са алчни. Знаеш ли в санаториумите, дето са печеливши отвсякъде, колко плащат на сестрите — колкото и на санитарките, демек МРЗ. Питай МИЧЕВА, тя знае защо.

User Avatar аз 18.01.2024 08:45:11

По КТД-демек мизерни. Ама щом има наивни да слугуват.

User Avatar аз 17.01.2024 21:38:19

Какви са ви заплатките, скъпа.

Още от Мнения и коментари