БЛС няма да подпише Анекса към НРД, ако остане предложението за отчитане в реално време в извънболничната помощ

Сряда, 08 Юли 2020 | 14:45:38 Надежда Ненова