Д-р Маджаров: Ако не бяхме реагирали веднага, болниците щяха да имат проблем с отчитането по новия НРД

Промяна само във финансирането, без промяна в структурата, няма да доведе до позитиви за обществото

Вторник, 28 Януари 2020 | 16:58:19 Надежда Ненова