Европейски проект подготвя оказващите първа помощ да ползват иновативни технологии

Четвъртък, 23 Юни 2022 | 10:16:38