burevestnik.bg - Мобилна версия


Здравната комисия в СОС ще обсъжда целеви субсидии за общински лечебни заведения

Здравната комисия в СОС ще обсъжда целеви субсидии за общински лечебни заведения

Искания за целеви субсидии на три общински лечебни заведения от бюджета на Столична община ще разгледат съветниците от Комисията по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет на заседанието си утре, информират от общината.

Според внесените доклади общата сума на целевите субсидии надхвърля 676 000 лв. Малко над 502 000 лв. са необходими на Медицински център 31 – гр. Нови Искър за основен ремонт на покрива на лечебното заведение.

Другите искания са за закупуване на дълготрайни материални активи - медицинска апаратура. От ДКЦ 6 е изявено желание за нов ехограф за нуждите на кабинета по гастроентерология и на DEXA скенер за костна плътност на обща стойност 151 680 лв., а от Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в Кремиковци се нуждаят от 22 620 лв., за да закупят съвременен ЕКГ апарат със софтуер за разчитане и анализ на записа, както и от комбиниран апарат за електролечение, ултразвукова и вакуумна терапия.

Комисията ще разгледа също така въпроса за освобождаване и избор на ликвидатор на Медицински център 16, както и за продължаване срока на ликвидацията.

Общинските съветници ще трябва да вземат отношение относно условията за отдаване под наем на помещения в ДКЦ 5, за подмяна на абонатната станция в Центъра за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“, както и за закупуване и монтаж на пожароизвестителна уредба във Втора САГБАЛ „Шейново“.

Учредяването на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на незастроен имот в район „Сердика“ за нуждите на Фондация „Център за хуманни политики“ също е въпрос, включен в дневния ред на заседанието на комисията. Общинските съветници ще трябва да решат и дали да признаят стойността на ремонт на помещения, предоставени на Сдружение „Аутизъм днес“.


СПОДЕЛИ:

Коментари по темата


   pm1$

Още от Новини