ИСС: Управителят на НЗОК да се избира чрез публичен конкурс от Надзорния съвет на Касата

Съветът отново предлага реформа на модела с базов пакет и надграждане през здравноосигурителни дружества

Сряда, 29 Септември 2021 | 15:02:34