burevestnik.bg - Мобилна версия


Около 15 млн. лв. са необходими за 100% реимбурсация на лекарствата за нервната и дихателната система

Около 15 млн. лв. са необходими за 100% реимбурсация на лекарствата за нервната и дихателната система

За повишаване нивото на заплащане на лекарствените продукти за нервна система и дихателна система ще са необходими средства в размер на 13 млн. лв., към които е резонно да се добави 10% евентуален ръст от включване на нови пациенти поради увеличеното реимбурсиране. Съответно необходимите средства би следвало да се вместят в рамките на 14,5-15 млн. лв. общо. Това става ясно от докладна записка, изготвена до Надзорния съвет на НЗОК.

Точката беше включена в дневния ред на заседанието от 28 май, но преди да пристъпят към разглеждането й, надзорниците са поискали становища от Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, от ARPharM и БГФармА, става ясно от стенограмата към заседанието.

„Мое принципно становище е, че винаги трябва да има копеймънт от страна на пациента. От гледна точка той да бъде минимален процент, независимо дали говорим 1, 2 или 5%, но това е един много мощен инструмент за допълнителен контрол върху правилното получаване и съответно отчитане на медикаментите, и не само на медикаментите, на услугите, които се получават“, казва представителят на АИКБ в Надзора Боян Бойчев, но не се противопоставя на предложението за увеличаване на процента на реимбурсация, внесено от Министерство на финансите.

В становището си от МЗ също заявяват, че реализирането на предложението би оказало положителен ефект спрямо пациентите от гледна точка на повишаване на достъпността до лекарствени продукти, би подобрило придържането към терапията, предотвратяване на възможности за хоспитализация и усложнения от основното заболяване, което води до влошаване на качеството на живот.

„От гледна точка на финансовите рискове за пациента, предложението би имало положителен ефект, тъй като ще доведе до намаляване на финансовата тежест за пациентите. Използвам възможността да Ви обърна внимание, че действащата нормативна уредба в областта на лекарствата не предвижда промяната на нивото на реимбурсация на лекарствените продукти, включени в Приложение № I на ПЛС, да е обвързано със становище от страна на Министерството на здравеопазването. В тези случаи преценката е изцяло в правомощията на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в качеството й на платец. В случай че НЗОК разполага с необходимия финансов ресурс и с оглед подобряване на достъпа на българските пациенти до лечение, Министерството на здравеопазването приветства предложението за повишаване нивото на заплащане на посочените с Вашето писмо лекарствени продукти“, казват от МЗ.

От докладната към точката става ясно още, че средномесечният брой здравноосигурени лица, получавали лечение с тези лекарствени продукти, е около 105 - 110 000 души, а прогнозната сума за необходимите такси за заплащане на аптеките за електронни предписания с лекарствени продукти с ниво на заплащане 100% е в размер на 7 милиона лева.

Цялата стенограма от заседанието вижте тук.


СПОДЕЛИ:

Коментари по темата


   7gB5

Още от Новини от заседанията на НС на НЗОК