Проф. Салчев: Един от спрените от ВАС параграфи спира целия анекс към НРД

Касата ще обжалва спирането на текстовете

Петък, 29 Юли 2022 | 17:11:24