Разработки във връзка с качеството и безопасността на грижите за пациента

Четвъртък, 12 Юли 2018 | 09:10:43 Проф. Златица Петрова, Катедра "Здравна политика и мениджмънт", ФОЗ, МУ София