По данни на Евростат

Свръхсмъртността в България намалява, но все още е много над средната за ЕС

Петък, 13 Май 2022 | 17:18:46