burevestnik.bg - Мобилна версия


С над 7 млн. лв. по-малко са заявките на РЗОК за месечните бюджети на болниците за юни

С над 7 млн. лв. по-малко са заявките на РЗОК за месечните бюджети на болниците за юни

Със 7-8 млн. лв. по-малко са заявките на районните здравноосигурителни каси за месечните бюджети на болниците за юни в сравнение с май.

Това каза и. д. управителят на НЗОК проф. Момчил Мавров пред журналисти след днешното заседание на Надзорния съвет. По думите му причината за това е въвеждането на мярка за проследяване на изпълнението на бюджетите в реално време, което е довело и до намаляване на стойностите. Той уточни, че след въвеждането на мярката всички районни каси са заявили по-ниски стойности за усвояване, отколкото е било изпълнението на бюджетите през април и май.

„Всички директори на районните каси са длъжни да следят изпълнението на усвояването на месечните стойности на бюджетите. Те следят текущото изпълнение всеки ден. Там, където е достигнато 70% от изпълнението, сме възложили внезапен контрол и контрол преди заплащане. На всеки десет дни те докладват за това изпълнение на Касата. Успоредно с това сме ги задължили да правят внезапен контрол при повишаване на това изпълнение и да правят контрол преди заплащане. Целта ни не е да стресираме изпълнителите с някакви мерки, а да стимулираме добросъвестното изпълнение и да пресечем всякакви възможности за недобросъвестно усвояване на бюджета“, каза проф. Мавров.

По думите му това намаляване не е резултат от летния сезон, тъй като ефектът от него започва да се появява към средата на юли и приключва към средата на септември. Ефектът от излизането на хората в отпуска и ваканция още не е настъпил, уточни той.

На днешното си заседание Надзорът е разгледал и невъзможността да бъде подписан анекс към НРД за дентални дейности във връзка с изработването на тоталната зъбна протеза за хора между 65 и 69-годишна възраст.

Проф. Мавров заяви, че е имало редица срещи на ниво работни групи и оперативни ръководства, но не се е стигнало до разписване на анекс, защото от БЗС са категорични, че при сегашната нормативна уредба на регулацията на медицинските изделия те не са склонни да договарят ред и условия, при които тоталната зъбна протеза да се заплаща чрез тях към зъботехниците.

„На срещите бяха обсъдени различни варианти за регламентиране назначаването и отчитането на изработката на цялостна протеза и как да се заплаща тя, както и  каква да бъде стойността, която да заплаща пациентът. Стигна се до преговори на ниво Надзорен съвет – март и юни, но получихме категоричен отказ за подписване на анекс. От БЗС искат въпросът да се регламентира в Закона за медицинските изделия и Закона за здравното осигуряване – кой как заплаща от публичния фонд, преди да се пристъпи към подписването на такъв анекс“, обясни проф. Мавров.

Той уточни, че вероятно те не искат да играят ролята на посредници при плащането към зъботехниците, но пък НЗОК е длъжна да изпълнява Закона за бюджета на НЗОК. „Правим всичко възможно да разпределим и усвоим средствата, предвидени за заплащане на тези медицински изделия. В момента в НРД за денталните дейности има текстове, които определят изработването на тотална зъбна протеза като част от дейността по възстановяване на функциите на дъвкателния апарат, която е изцяло в компетенциите на зъболекарите. Действа форма на амбулаторен лист, в който са предвидени съответните реквизити за отчитане и заплащане на изработката на протезата. Всички зъболекарски практики, които искат да се възползват от тази дейност, от 1 август ще могат да я изпълняват, да я отчитат и да получават заплащане от страна на НЗОК в размер на 60 лв.“, каза още проф. Мавров.


СПОДЕЛИ:

Коментари по темата


   3KEJ

User Avatar аз 28.06.2024 14:45:58

Целта ви е да не заплащате лекарския труд, Долни комуняги.

Още от Новини от заседанията на НС на НЗОК