burevestnik.bg - Мобилна версия


Надзорът на НЗОК е определил

13 864 броя направления за ВСМИ повече в сравнение с първите три месеца на 2024 г.

13 864 броя направления за ВСМИ повече в сравнение с първите три месеца на 2024 г.

Надзорният съвет на НЗОК утвърди предложеното от директорите на РЗОК индивидуално разпределение на месечните и индикативни стойности за дейности в болнична помощ, което общо е в размер на 323 392 912 лв. на месец за заплащане през периода април – септември 2024 г. (период на извършване на дейността март – август). Това става ясно от решенията на Надзора от заседанието, проведено на 28 март.

Утвърдените общи средномесечни стойности за 2024 г. за дейността на болниците са изчислени като отчетените и заплатени средномесечни обеми в по клинични пътеки/клинични процедури и амбулаторни процедури в периода 1 септември 2023 г. – 31 декември 2023 г. са умножени по цените, договорени в Анекса на НРД за  2023-2025 г., които са в сила от 1 март.  

Надзорният съвет е определил още броя на специализираните медицински дейности и стойности за МДД за Второ тримесечие на 2024 г. Утвърдени са 1 863 864 бр. направления за консултация и съвместно лечение (с 13 864 бр. повече от първото тримесечие на 2024 г.) От тях 538 635 бр. са за консултации по повод профилактика и диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица и 1 325 229 бр. за остри случаи. Високоспециализирани медицински дейности за остри случаи и диспансерно наблюдение са равни на броя им от първото тримесечие.

Утвърдената е обща стойност за МДД за назначаване от изпълнителите на ПИМП и СИМП за Второ тримесечие на 2024 г. е в размер на 81 801 244 лв., което е с 6 801 хил. лв. повече от предходното Първо тримесечие. От тях 29 500 441 лв. са за изследвания за профилактика и диспансерно наблюдение, като само за профилактика на лица над 18 години са заложени 15 384 113 лв.

41 716 850 лв. за остри случаи са разпределени в съотношение 50 на 50 за изпълнители на ПИМП и СИМП, 10 177 384 лв. е стойността на ЯМР за 24 486 изследвания при договорена цена от 1 януари 2024 г. в размер на 415,59 лв. Те ще бъдат разпределяни на изпълнителите на СИМП, пропорционално на назначените такива изследвания през предходното тримесечие.

Общо 406 569 лв. за допълнително отпуснати на РЗОК за 100 бр. „Ядрено-магнитен резонанс под обща анестезия при деца” и 600 бр. „Компютърна аксиална или спирална томография под обща анестезия при деца“ за разпределение при мотивирано заявена необходимост от изпълнители на СИМП. Изпълнителите на ПИМП и СИМП имат възможности неусвоените изследвания през Първо тримесечие да бъдат използвани в следващото тримесечие на 2024 г.

Надзорният съвет на Касата е решил още да позволи на УМБАЛ „Света Марина“ -Варна да сключи допълнителен договор с НЗОК за „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“ и клинична процедура „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“ за Отделението за интензивно лечение на нервни болести към Втора клиника по нервни болести. Надзорниците обаче не са разрешели да се сключи договор за същите дейности в Отделението за интензивно лечение и неинвазивна вентилация.

По тази клинична пътека и клинична процедура ще бъде препотвърден сключеният индивидуален договор с НЗОК за изпълнение в „Интензивно отделение“ на „Клиника по кардиология“ на УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, като лечебното заведение трябва да осигури дейността на съответните звена с апаратура, оборудване и специалисти отговарящи на изискванията за изпълнение на тези клинични процедури.

Всички решения на Надзорния съвет може да видите тук.


СПОДЕЛИ:

Коментари по темата


   E1AZ

User Avatar adr 02.04.2024 08:46:51

Хайде, хайде, експертката им е виновна. Те им нареждат какво да правят и като видят, че са сгафили се чудят кой да изкарат виновен. Тя като добър ръководител защо не пое отговорност. Ами си стои на поста и става от нагла, по-нагла.

User Avatar Гост 31.03.2024 07:26:36

Дано Ганка да внимава вече, какво разписва, че като и знаем експертката от ямболските села ...

Още от Новини от заседанията на НС на НЗОК