8 пъти увеличение на цената за вливане на моноклонални антитела предлага НЗОК

Петък, 29 Юли 2022 | 16:43:55