9 нови за страната магистърски и докторски програми стартират в МУ-Пловдив

Обучението се осъществява съвместно с още 8 образователни и научни институции от страната и 6 университета от чужбина

Петък, 05 Август 2022 | 16:41:53