МБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за лекари специализанти, финансирани от държавата