МБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за лекари специализанти