МБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на отделения