burevestnik.bg - Мобилна версия


НСОПЛБ със забележки към предстоящата за обнародване наредба за НЗИС

НСОПЛБ със забележки към предстоящата за обнародване наредба за НЗИС

„Остарялата нормативна база отговаря на изискванията за работа с документи на хартиен носител и не създава условия за работа с електронни документи. Това несъответствие не е напълно преодоляно и в  редвидената за скорошно публикуване Наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система, примерно в частта за електронна идентификация на пациентите, за която се предвижда да се осъществява чрез архаични методи: подпис с химикал върху хартия или трудоемки варианти – например с таблети и хартиени декларации“.

Това изтъкват в свое становище от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) във връзка с предстоящото обнародване на наредбата за функционирането на НЗИС. Становището е изпратено до президента, здравните власти, компетентните органи на е-управлението и БЛС. Според сдружението анализът на последните текстове в проекта на Наредбата показва, че не е обърнато необходимото внимание на електронната идентификация на гражданите, както и други проблеми.

„В Наредбата за НЗИС трябва да се добавят и други общоприети методи на електронна идентификация, като електронна здравна карта и мобилно приложение за идентификация, разработено от Министерството на  електронното управление. В Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги следва да се допълни възможност за автоматично признаване на равностойността на използването и  подписването с електронна здравна карта, пентаблет, SMS парола, мобилен КЕП, мобилно приложение с тази на саморъчния подпис при използване и документиране на медицински дейности“, посочват от НСОПЛБ.

От там отбелязват още, че регламентираният метод за електронно подписване в Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги сега е единствено с КЕП, който е непригоден за пациентите като равностоен на саморъчния подпис и с утежнения хартиен подход (декларации) за приравняване на други трудоемки способи за електронно подписване те се лишават от достъпен метод за подписване на електронни документи, какъвто е налице в страните от Европейския съюз.

Според общопрактикуващите лекари са необходими законови промени за своевременното внедряване на коментираните методи за електронна идентификация при осъществяване на здравни услуги за населението.

Необходимо е и надграждане на НЗИС с дигитализация на процесите в здравеопазването, което е същинското електронно здравеопазване и дава възможност на институциите по определени правила и ниво на достъп да получават директно от НЗИС данни с възможност за електронна обработка, вместо да разчитат на ръчно написани на хартия отчети от изпълнителите на медицински дейности без възможност за електронна обработка, се казва в становището. От НСОПЛБ отбелязват, че това изисква промени в редица наредби, които от сдружението са готови да представят допълнително.

„Предимствата от внедряването на достъпна и еквивалентна на саморъчния подпис електронна идентификация и надграждането на НЗИС с възможност за електронен обмен на данни между институциите с право на  достъп и НЗИС са:

• оптимизиране на достъпа на гражданите до здравни услуги;

• осигуряване на институциите и лекарите на релевантна, достоверна и унифицирана база данни;

• осигуряване на допълнително физическо и времево пространство на лекарите за осъществяване на преките медицински дейности с пациентите“, изреждат общопрактикуващите лекари.

От сдружението изразяват надежда, че ще получат разбиране и съдействие в решаване на възникналите проблеми при внедряване на електронното здравеопазване в медицинската практика, които биха обезсмислили електронизацията на отчитането на медицинските дейности. От там също така заявяват готовност да участват в работни срещи, за да представят и обсъдят предложенията си.


СПОДЕЛИ:

Коментари по темата


   m2rN

User Avatar Гост 07.12.2022 09:43:57

Затова минималната продължителност на прегледа става 15 минути - да има време да се попълват декларации, да се подписват пациентите итн.........

User Avatar аз 09.12.2022 18:16:10

Затова ще чакаш по една седмица за джипи, по 3 мес. за специалист и по 6 мес. за болница! Който оцъца - оцъца!

User Avatar Гост 06.12.2022 19:23:52

Предложенията са добри, но „матрала“ е такъв, че няма кой да задейства изпълнението им. 20 години няма кой, особено в МЗ.

Още от Новини