burevestnik.bg - Мобилна версия


Допълнителен код на опаковката на лекарствата за по-добра проследяемост предлагат депутати

Допълнителен код на опаковката на лекарствата за по-добра проследяемост предлагат депутати

Националният номер, който се генерира от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), да се отпечатва и на опаковката на лекарствата като част от верификационния им код.

Това предлагат депутатите от ГЕРБ-СДС доц. Лъчезар Иванов, проф. Костадин Ангелов и Деница Сачева с промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), внесени в парламента.

Предложената промяна цели да отговори на проблема с недостига на лекарства, като подобри тяхната проследяемост от внасянето на съответния медикамент до достигането му до пациента.

Подобна идея беше лансирана и преди време, но към онзи момент не можа да се реализира поради технологична невъзможност за своевременно генериране на национален номер и създаване на регистър на лекарствата, както бе предвидено в закона.

Към момента обаче регистърът е създаден от НСЦРЛП и е изцяло функциониращ, като е осигурена неговата съвместимост с всички останали информационни системи в здравеопазването и са генерирани национални номера на всички медикаменти, разрешени за употреба, независимо дали имат цена на българския пазар или не. Същевременно законовото задължение националният номер да бъде свързан с продуктовия код на лекарствения продукт в СЕСПА не е изпълнено в своята цялост към настоящия момент, въпреки изтичането на законоустановения срок на 31 март 2021 г. Това допълнително препятства цялостното проследяване на движението на лекарствените продукти на територията на Република България, посочват депутатите в мотивите към промяната.

„Настоящата законодателна инициатива е в отговор на необходимостта от гарантиране достъпа на българските граждани до лекарствени продукти. Със законопроекта се цели повишаване проследимостта на наличните количества лекарствени продукти на територията на Република България от страна на държавните институции и създаване на възможност за ограничаване на съществуващите недобри практики за нерегламентиран паралелен износ, който е констатиран в редица доклади на различни държавни институции“, допълват те.

Депутатите предлагат тези промени да влязат в сила в срок до 18 месеца от обнародването на промените в ЗЛПХМ.

С предложената промяна и мотивите към нея можете да се запознаете тук.


СПОДЕЛИ:

Коментари по темата


   $ePf

User Avatar ина 26.01.2023 08:37:37

ма разбира се, има още място върху опаковката......нищоправници

User Avatar ина 26.01.2023 08:37:06

ма разбира се, има още място върху опаковката......нищоправници

Още от Новини