burevestnik.bg - Мобилна версия


Пациентка съди „Шейново“ за над 300 000 лв., но финално ще плати на болницата 37 000 лв.

Пациентка съди „Шейново“ за над 300 000 лв., но финално ще плати на болницата 37 000 лв.

На три инстанции съдът е отхвърлил иск на пациентка срещу болница „Шейново“ за над 300 000 лв. за причинени щети и сега тя трябва да заплати на лечебното заведение близо 37 000 лв. Това става ясно от доклад, внесен в здравната комисия на Столичния общински съвет, който ще бъде гласуван на заседанието на 8 февруари.

Ищцата е искала болницата да й заплати 80 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди, 50 990.64 лв. лихва за забава върху обезщетението за неимуществени вреди; 172 676.09 лв. обезщетение за имуществени вреди, по 2500 лв. месечно пожизнено, считано от август 2011 г. за разходи за лекарства, полагане на грижи чрез чужда помощ, закупуване на санитарни материали, рехабилитация и изследвания, както и пропуснати ползи от невъзможността да полага труд и да получава трудово възнаграждение, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба до изплащането.

На 2 август 2006 г. жената е била приета в АГ Болница „Шейново” за раждане и същия ден е предприето оперативно израждане чрез цезарово сечение. Операцията била проведена при

приложена спинална анестезия, в хода на която са настъпили усложнения,

довели до трайно увреждане здравето на ищцата. Като последица й била причинена психопоксична енцефалопатия, съставляваща продължително разстройство на съзнанието, и квадрипирамиден синдром, криещ риск от самонараняване и травматизъм, който в съвкупност с органичното разстройство на личността причинил общо постоянно разстройство на здравето, опасно за живота.

Твърди се, че уврежданията са причинени от действията на анестезиолога, който при започнало раждане не отложил прилагането на спиналната анестезия за няколко минути, въпреки развилото се усложнение – повишаване на спиналния блок и наличието на оплаквания на родилката от задух поради спадане на кръвното налягане, започнало още при почистване на коремната стена, не преминал към интубационна наркоза за контролиране дихателния процес и кръвообращението и след изваждане на плода провел мероприятия, несъобразени със състоянието на жената чрез използване на медикамент „Тиопентал” при интубацията, което било противопоказно при развилото се ниско кръвно налягане.

Като последица родилката била претърпяла неимуществени и имуществени вреди. Изпаднала в състояние на тежък когнитивен дефицит и задълбочаващ се апатико-абуличен синдром, със силно занижени паметови възможности, касаещи както репродукционната, така и фиксационната памет, забавен и неритмичен мисловен процес, липса на концентрация върху поставените задачи, без възможности за планиране и избор на подходяща стратегия за справяне в актуална битова ситуация, липса на елементарна ориентация. Жената останала напълно неспособна да се справя сама с елементарни задачи, с нужда от постоянна чужда помощ и грижа, поставена в пълна невъзможност да полага труд, да се грижи и изпитва майчинска радост при отглеждането на родената си при операцията дъщеря, не разпознава близките си и не е способна да осъществява социални контакти. Това й състояние довело до прекратяване на брака със съпруга й.

Претенциите за обезщетения са насочени болница „Шейново“, в качеството на работодател, и анестезиолога. На анестезиолога му е било повдигнато и обвинение за престъпление по НК с образувано наказателно производство.

От болницата се аргументират, че осъществените от анестезиолога по време на оперативната интервенция действия не са в нарушение на нормативните изисквания, на добрите медицинските практики и

са били адекватни спрямо състоянието на родилката към този момент

Съдът подчертава, че наказателното производство спрямо анестезиолога е било прекратено поради изтекла абсолютна давност за наказателно преследване по повдигнатото му обвинение, но е налице произнасяне на съда по гражданския иск за неимуществени вреди, който е бил отхвърлен поради това, че деянието не покрива елементите на непозволено увреждане. С тази присъда е отречена деликтната отговорност на анестезиолога към ищцата за неимуществени вреди като натоварено с изпълнение на работа лице, което означава, че не е възникнала и гаранционно-обезпечителната отговорност на болницата като възложител на работата.

Съда отхвърля предявените от ищцата имуществени искове и я осъжда да заплати на „Шейново“ разноски по делото от 19 262.50 лв. През 2020 г. Апелативен съд - София потвърждава решението на първоинстанционния съд, с което са отхвърлени исковете от жената, а през 2022 г. делото не е допуснато до касационно обжалване.

След разговор между страните по делото, и за да се избегнат допълнителните разходи за принудителното събиране на направените съдебно-деловодните разноски, завелата дело жена чрез свой настойник и болница „Шейново“ са постигнали съгласие за подписване на споразумение, при условие, че има изрично разрешение на Столичния общински съвет.

Страните са се съгласили, че жената следва да заплати на лечебното заведение 19 262.50 лева, представляваща присъдени разноски по делото в СГС, 11 284 лева разноски по делото в Апелативен съд – София, 4 955 лева разноски пред Върховен касационен съд; 1 440.00 лева разноски по принудително изпълнение върху вземането, всичко в общ размер на 36 941,50 лева. Според проекта на решение на общинската здравна комисия окончателното изплащане на дължимите суми трябва да бъде извършено до 30 септември 2023 година, ако бъде гласувано от общинските съветници.


СПОДЕЛИ:

Коментари по темата


   tJ51

User Avatar Гост 07.02.2023 17:46:03

Ето това е България!

User Avatar Гост 07.02.2023 17:45:48

Ето това е България!

Още от Новини