burevestnik.bg - Мобилна версия


УМБАЛ-Бургас търси акушерка

УМБАЛ-Бургас търси акушерка


„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

АКУШЕРКИ ЗА РАБОТА В РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация „АКУШЕРКА”

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”