burevestnik.bg - Мобилна версия


Проф. Ангелов:

Смяната на болничния статут ще ликвидира здравеопазването във време на световна криза (Обновена)

Здравната комисия прие предложенията на Мая Манолова за промяна на ЗЛЗ

Смяната на болничния статут ще ликвидира здравеопазването във време на световна криза (Обновена)

С 9 гласа „за“, 8 „въздържали се“ и след ожесточена дискусия, депутатите от парламентарната здравна комисия приеха на първо четене предложените от Мая Манолова промени в Закона за лечебните заведения.

Законопроектът предвижда към изборните длъжности управител или директор на лечебното заведение да бъдат добавени и контрольорите, да се разшири списъкът на кандидатите за тези длъжности, като се добави образователна степен по „право“, но се премахне изискването за образование по „здравен мениджмънт“. В законопроекта е добавено още, че управителят/директорът, членовете на съвета на директорите и контрольорът се избират от собственика на лечебното заведение след конкурс за срок от три години. От списъка на лечебните заведения, за които не се отнася изборът на органите на управление и контрол на лечебните заведения пък отпадат центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

Срещу промените се обявиха министърът на здравеопазването в оставка проф. Костадин Ангелов, зам.-председателят на БЛС проф. Николай Габровски и председателят на БЗС д-р Николай Шарков. Отрицателни становища изразиха депутатите от ГЕРБ и ДПС, но положително се изказаха народните представители на БСП и ИСМВ. Законопроектът беше подкрепен и с гласовете на ИТН и "Демократична България".  

„По Търговския закон,

след като се регистрират лечебните заведения, нямат право да извършват търговски сделки

Единствено покупките, извършвани от лечебните заведения, се извършват по Търговския закон. Имаме становище от ЕС, където се казва, че лечебните заведения са стопански субекти. Законът за лечебните заведения не казва как се учредява и как се ликвидира лечебно заведение. Ако стартираме такава процедура като първа стъпка за ликвидиране на търговския статут на лечебните заведения, означава да влезем в една ликвидационна процедура, която да трае много години, което изисква изключително фини действия от страна на държавата като собственик. Това на практика ще ликвидира здравеопазването в страната особено по време на световна пандемична криза и ще постави под риск живота и здравето на гражданите“. Това каза министърът на здравеопазването в оставка проф. Костадин Ангелов.

По думите му, ако бъдат ликвидирани лечебните заведения като търговски дружества, възложителят НЗОК, който плаща на лечебните заведения – договорни партньори съгласно разписаното в Търговския закон, Касата ще стане излишна. „Тя ще трябва да плаща на собственика, в случая МЗ, а после той да разпределя субсидии към лечебните заведения. Това на практика означава закриване на българското здравеопазване“, каза министърът в оставка.

Той подчерта, че в законопроекта има сериозни пропуски и неясноти. „Въвеждането на нови стандарти за управление на публичните предприятия е една от приоритетните задачи през последните години, част от които е приемането на Закона за публичните предприятия. При разработването на закона са предоставяни аргументи, че въведените нови изисквания към публичните предприятия, включително държавните и общински лечебни заведения, се базират на най-доброто от международния опит и добри практики в тази област и са в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за корпоративното управление на публичните предприятия. Като цел е дефинирана необходимостта да се гарантира, че държавните предприятия функционират ефективно, прозрачно и по отчетен начин. С оглед на това, за изключването на лечебните заведения от тази регулация, е важно становището на Министерство на финансите като компетентен орган и бъдещата политика в областта на управлението на публичните предприятия. За Министерството на здравеопазването е приоритет държавните и общински лечебни заведения

да предоставят качествено медицинско обслужване в полза на пациентите

като работят по прозрачен начин и при пълна и ясна отчетност на всички техни действия“, каза проф. Ангелов.

Зам.-председателят на БЛС проф. Николай Габровски заяви, че Лекарският съюз изразява силно безпокойство по отношение на законопроекта. „Преди всичко се притесняваме, че с такава скорост се въвежда толкова значима промяна. Конкурсното начало и сега съществува и ако на места има проблеми с конкурсите, то няма как тези грешки да ги поправим с друга грешка. Смятаме, че квалификацията „здравен мениджмънт“ по никакъв начин не може да отпадне. Също така сме много учудени, че е включена образователната степен „магистър по право“ като допълнителна възможност за управител на лечебно заведение. По същата логика можем да включим и инженерите, защото има много апаратура в болниците.  Да се правят толкова важни промени без съгласуване със съсловните организации е най-малкото неуважително.

Българските лекари не са субект на здравната реформа, а равностоен партньор",

каза той. 

Искане за широко обществено обсъждане са изразили в становището си и от Българска болнична асоциация, а от Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение предлагат конкретни изменения на проекта, според които всички кандидати за управители на лечебни заведения с магистърска степен по медицина, дентална медицина, икономика или право задължително трябва да са преминали обучение по здравен мениджмънт. Нови конкурси трябва да има само, ако не са проведени такива по досегашния ред.

От Асоциацията на зъботехниците заявяват, че предложените промени са много радикални и от тази гледна точка изискват задълбочен анализ, и дискусия, в която да бъдат изслушани всички заинтересовани страни и не подкрепят така предложените текстове.

Председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков заяви по време на дебатите, че притеснението е голямо, защото рязката промяна води до катастрофа. „Резките движения в такава обстановка не са най-подходящия подход за решаване на проблемите в най-консервативни сектор „здравеопазване“, заяви той.

„Нужен е надпартиен политически консенсус, за да бъдат реализирани реформите в здравеопазването. Нашата принципна позиция е, че

не трябва да се подхожда на парче“,

заяви депутатът от ДПС доц. Джевдет Чакъров.

„Две от точките в проекта на г-жа Манолова са много важни и касаят бетонирането с кадри, които са неспособни да управляват лечебните заведения в страната, чрез проведените конкурси – 65 на брой. Знам много подробности за тези конкурси, но тук не е мястото за дискусия между нас. Смятаме, че в това отношение законопроектът на г-жа Манолова е изключително навременен, той трябва да бъде решен сега в условията дори на кратко съществуване на това народно събрание. Иначе това, което са написали колегите от УМБАЛ „Царица Йоана“-ИСУЛ, може да се отнесе и към колегите от други стратегически лечебни заведения“, заяви депутатът от БСП проф. Георги Михайлов и допълни, че в периода между първо и второ четене ще направят редакционни поправки, за да могат нещата да бъдат в интерес на здравеопазването.

„Да не би да отричате, проф. Михайлов, цял раздел от здравеопазването, наречен „здравна икономика“? Това е въпрос, който трябва да решим. Ако решим да преминем към премахване на статута на лечебните заведения като търговски дружества, означава да минем към ликвидация. Говоренето за това обаче

засилва интереса на кредиторите на тези лечебни заведения

и това означава, че всички задължения, които те имат към днешна дата, трябва някой да ги поеме“, заяви депутатът от ДПС д-р Хасан Адемов.

„Ние искаме лечебните заведения да бъдат извадени от обхвата на Закона за публичните предприятия. Къде видяхте тези апокалиптични картини, които очертахте“, отсече вносителят Мая Манолова. Тя допълни, че никъде в законопроекта не се предвиждало закриване на лечебни заведения, пренебрегвайки факта, че в мотивите към него е записано, че това е първа стъпка към премахването на статута им като търговски дружества.

„Бъркате понятията в сектор здравеопазване. По отношение на забележките, които правите за ИСУЛ, заповядайте в моя кабинет да ви запозная с цялата преписка по въпроса, както и

с проверките, които са правени от независими структури,

касаещи изпълнителния директор, който беше освободен“, отговори министърът в оставка проф. Ангелов.

„Не само заради процедурни нарушения настоявах този законопроект да бъде разгледан като последна точка от дневния ред, а именно след обсъждане на приоритетите здравеопазването и предстоящите законодателни инициативи, за да можем преди да спорим разпалено, да постигнем някакво съгласие по тях“, каза депутатът от ГЕРБ д-р Даниела Дариткова.

Депутатът от ГЕРБ проф. Григор Горчев заяви, че здравеопазването е надпартийно и когато трябва да се правят реформи, трябва да има консенсус от всички партии. „Ние ще направим предложение по отношение на директорите на университетските болници в България – преди да бъдат утвърдени от министъра, те трябва да бъдат утвърдени и от академичните съвети. Това предложение ще бъде обсъдено не само с депутатите, но и със съсловните организации“, каза той.


СПОДЕЛИ:

Коментари по темата


   6VP*

User Avatar Лекар 25.05.2021 07:25:30

Сега Фармамафията ще тържествува. Ясно е кой финансира Мая Манолова , да България и БСП. Всички болници ще бъдат заляти с ненужни лекарства а държавата и общините са длъжни да ги плащат в края на годината. Да живее системата Семашко ????????????

User Avatar Гост 10.05.2021 13:27:36

Защо трябва да се премахне изискавено за т.нар. Здравен мениджмънт Доцент на 26 години във ФОЗ. Виж повече информация на линка по-долу: www.mediapool.bg/dotsent-na-26-godini-v-bashtiniya-fakultet-news261011.html

User Avatar гост емигрант 10.05.2021 09:59:13

ТОЧНО И КРАТКО КАЗАНО. БРАВО!!!!!

User Avatar Гост 05.05.2021 11:00:15

Смяната на модела ще сложи край на безккрайните видове граждански договори за "нашите хора" раздаването на хонорари по принципа: на наш калпак. По този начин именно се източват огромните финасови средства от НЗОК. В момента по 1000 лева получавт и много, които не са виждали пациент с COVID-19!!!

User Avatar Долу мутрите в здравеопазването 03.05.2021 22:40:10

Смяната на модела ще ликвидира мутрягите, Каменов, Тиков и някои други по-дребни герберопитеци. Мале, ама голям страх ги гони. Да си инвестират другаде, хайде чупка от хранилката.

User Avatar Гост 30.04.2021 20:38:08

проф. Николай Габровски, ще бъде много по-добре, ако болниците се ръководят от инженеро-технически кадри. Съвременната медицина е високотехнологична!!!

User Avatar Гост 30.04.2021 20:16:24

Здравеопазването и сега е ликвидирано. Едни получават по 100 000 лева месечно, други по 750, а санитарите по 650. Следователно нивото на качество се определя от най - многобройния персонал - т.е. санитарите и от там т.нар. средна заплата.

User Avatar Гост 30.04.2021 20:12:34

Какав здравен мениджмънт се преподава в измисления факултет ФОЗ /Факултет по Обществено Здравеопазване/ на ДС ченгето - Цекомир Воденичаров. Пълно е с доценти и професори на по 30 годишна възраст, които нямат един ден трудов стаж като лекари, но са завършили медицина. Категорична трябва да отпадне изискването за т.нар. Здравен мениджмънт.

User Avatar Един 29.04.2021 18:31:40

А какво да са завършили? Фризьорство, монтьорство, пеене?Айде по-сериозно. По света има примери- обществено здравеопазване и мениджмънт е условието, за да управляваш болница

User Avatar Осведомен 29.04.2021 18:27:23

Не е проблемът тук здравният мениджмънт, осъзнайте се! А бордовете, конкурсите, поръчките.. С другото ви отвличат вниманието

User Avatar Гост 28.04.2021 23:10:39

Депутатът от ГЕРБ проф. Григор Горчев заяви, че здравеопазването е надпартийно и когато трябва да се правят реформи, трябва да има консенсус от всички партии. Абе майна Златина Горчев, кога се завираше под полата на комунистите не "ривеше", сега си седнал да ривеш! Здравния мениджмънт в България е абсолютна измислица и няма място за него! Защо?! Защото всички аса и козове се раздават от комунета и ченгета! Дори бачо ви Иво Петров е от това комунистическо котило, дало му много предимства, заради липсата на които десетки кадърни български лекари избягаха в чужбина! Така че само пълна лустрация до 3то коляно може нещо да промени нещо, за тези които истанат на територията като лекари и почтени хора!

User Avatar В края на фалшивия ни ПСЕВДОпреход 30.04.2021 06:52:02

6++

User Avatar Гост 28.04.2021 18:32:58

Здравен мениджмънт е ненужна дисциплина, която се преподава от хора без един ден трудов стаж в болница - пирамида пълна

User Avatar Гост 28.04.2021 19:47:30

Факт. Завърших го.

User Avatar Гост 28.04.2021 18:32:55

Здравен мениджмънт е ненужна дисциплина, която се преподава от хора без един ден трудов стаж в болница - пирамида пълна

User Avatar Гост 28.04.2021 16:10:41

Р, вече е спим спокойно. Най- наболелият проблем в здравеопазването е решен. Бах.....

User Avatar Гост 28.04.2021 15:42:21

Нищо ново! Стари комунистически синекурни длъжности. Маааайййй

User Avatar хаха 28.04.2021 14:54:34

Симитчиев се оказа червен идиот.

User Avatar Гост 28.04.2021 15:40:51

Хахаха край на вашите политически монтирани слуги на герберокомунизма. назначавани заради раболепие към Тиквата В това число другарите Ангелов, Балтов и Богов

User Avatar Гост 28.04.2021 17:11:45

Пич, ти си идиот, очевидно абсолютно правно неграмотен. Идея си нямаш каква чутовна глупост са тия промени в ЗЛЗ. политически монтираните са поне със здравен мениджмънт, а сега сульо, станал примерно оня ден адвокат, ще иде да ми управлява лечебно заведение? Имаш ли идея каква е спецификата на управлението на болница? Явно е, че нямаш, затова и така неадекватно се изказваш

User Avatar Гост 28.04.2021 17:57:57

какъв здравен мениджмънт, като повечето тиквопитеци го караха на зачьот. С лектори като Златица петрова, Цеко, Салчев и още една камарила слуги на мутрите, какъв здравен мениджмънт?

User Avatar Симидчиев 28.04.2021 15:59:20

какво е пил?

User Avatar Защо 28.04.2021 17:22:41

ми крадеш служебната реплика уе?

User Avatar Гост 28.04.2021 16:07:27

Ами ти?

Още от Новини